Nebojte se přihlásit na univerzitu 3. věku


S koncem letních prázdnin se vždy objevuje rozsáhlá nabídka kroužků a vzdělávacích aktivit pro všechny generace. Postupně jsme si už zvykly, že jejich samozřejmou součástí i v menších městech jsou vzdělávací programy pro seniory. Většinou jsou zastřešovány různými příspěvkovými organizacemi, které zároveň nabízejí ošetřovatelské a pečovatelské služby, ale objevují se i zajímavé kurzy vytvořené na míru seniorům přímo od vzdělávacích institucí.
 vzdělávání vyzrálejších

Proč je vzdělání důležité i pro seniory?

Pokud jste byli celý život zvyklí žít aktivně, tedy setkávat se s přáteli, často mluvit a rozebírat různá témata, číst noviny a knihy, pak je pro vás přechod ze zaměstnání do důchodu jistým šokem. Počet sociálních kontaktů a tedy i možností vyjadřovat a sdílet své myšlenky, stejně jako přijímat názory ostatních, se značně snižuje.
senior u počítače
Dnes je již lékařsky prokázáno, že mozek je potřeba trénovat. Pokud však vystoupíme ze zažitých společenských vazeb a stáhneme se do ústraní svého domova nebo domova pro seniory, pak je tato možnost značně snížena. Pravidelné docházení na jakékoliv vzdělávací kurzy tak jednak zvyšuje naše společenské kontakty a jednak umožňuje pravidelné trénování mozku. Senior tak získává určitou pravidelnou aktivitu, která ho zaměstnává a tím se jeho život zkvalitňuje.
 

Nejnovější příspěvky